Wie

Evanne Nowak (1988) ontwikkelt projecten & programma’s op het snijvlak van duurzaamheid, rechtvaardigheid, identiteit en levensbeschouwing. Op een grondige en creatieve manier onderzoekt ze de betekenis van een zinvol leven. Wat betekent mens zijn en een goed leven leiden in tijden van conflict, ongelijkheid, onzekerheid en klimaatverandering? Terugkerende thema’s zijn: hoop & wanhoop, conflict & verzoening, kwetsbaarheid & veerkracht, verbeelding & tegenmacht.

Evanne werkte van 2014-2016 als programmamaker bij De Nieuwe Liefde en Felix Meritis. Ze ontwikkelde hier o.a. de serie Gewetensvragen waarin publiek & panel d.m.v. de filosofische gespreksmethode Moreel Beraad persoonlijke dilemma’s over maatschappelijke vraagstukken onderzoeken.

Evanne presenteert en modereert gesprekken. Als gespreksleider werkte ze in diverse contexten: van talkshows in de Stadsschouwburg Utrecht, tot gevangenissen in Nederland, Engeland en Noord-Ierland en met voormalig rebellen in Oeganda.

Evanne is academisch breed onderlegd en ambachtelijk geschoold in de kunsten. Ze studeerde zingeving, ethiek en geestelijke verzorging in de Master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek; de kracht van kunst en cultuur binnen ontwikkelingssamenwerking in de Master Theatre & Global Development aan de University of Leeds; en ontwikkelde zich als theatermaker en docent in de Bachelor of Theatre in Education aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast volgde ze een jaar lang een leiderschapstraject over onderwijs, innovatie & ondernemerschap bij Yale World Fellows, Babson College en de World Innovation Summit of Education te Qatar.