Wie

Evanne Nowak werkt als freelance programmamaker, curator en moderator op het snijvlak van filosofie, ecologie, kunst en rechtvaardigheid. Terugkerende vragen die zij onderzoekt in haar programma’s zijn: hoe te leven in een tijd van ecologische ontwrichting? Hoe kunnen we onze gevoelens van klimaatdepressie en eco-angst serieuzer nemen? Ze niet relativeren of laten uitdoven, maar doorleven, onderzoeken en omzetten in politieke emoties: solidariteit met niet-menselijke en met toekomstige, verre, onbekende anderen?

Evanne studeerde in 2016 aan de Universiteit voor Humanistiek als geestelijk verzorger af met een onderzoek naar apathie en klimaatverandering. In dit onderzoek verkende zij opkomende ideeën m.b.t. klimaatpsychologie en zingeving. Hier spreekt, schrijft en maakt zij regelmatig programma’s over. Zo begeleidt zij contemplatieve dialogen over emoties, zingeving en ecologische ontwrichting – op festivals maar ook in het bedrijfsleven.

Evanne studeerde zingeving, ethiek en geestelijke verzorging in de Master Humanstiek aan de Universiteit voor Humanistiek (2016);  Master Theatre & Global Development aan de University of Leeds (2011); en Bachelor of Theatre in Education aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010).