Programmeur van ARTIS-Academie

Van april 2019 t/m mei 2020 werk ik als programmeur van de ARTIS-Academie. De ARTIS-Academie organiseert het hele jaar door cursussen, colleges, lezingen, voorstellingen en debatten over natuur, kunst en wetenschap.

De ARTIS-Academie is een verzamelnaam voor uiteenlopende, speciale activiteiten. Deze hebben gemeen dat ze verbreding en verdieping bieden aan volwassenen en kinderen, beleidsmakers en bedrijven, om zo hun kennis en inzicht te vergroten. Juist nu, in een tijd waarin de betekenis van natuur in onze cultuur en onze samenleving een centrale rol moet spelen om de kwaliteit van het leven te waarborgen.

Lezingen, seminars, cursussen en colleges

Samenhang tussen natuur, cultuur en wetenschap begrijpen is van wezenlijk belang. In dit kader organiseert de ARTIS-Academie lezingen, seminars, cursussen en colleges.

Verdieping

Natura Artis Magistra is sinds haar oprichting in 1838 de officiële naam van ARTIS. Met dit motto formuleerden de oprichters van ARTIS dat ‘de natuur de leermeesteres is van kunst en wetenschap’. Dit lag ten grondslag aan de verschillende activiteiten die ARTIS maakten tot een kennistuin. Het ontwerpen van een park en architectuur, het verzamelen van dieren en planten, het stichten van een bibliotheek en musea, het doen van onderzoek en het uitnodigen van kunstenaars om de natuur te verbeelden. Dit alles vormde een samenhangend ideaal. Verwondering en studie lagen in elkaars verlengde.

Kennistuin

ARTIS wil, als nationaal instituut, een kennistuin zijn en blijven. Verwondering over en studie van de natuur stimuleren en verdiepen. De ARTIS-Academie wil, naast de reguliere schooleducatie, bezoekers op een toegankelijke en aangename manier kennis laten opdoen van de wijze waarop de natuur nog altijd een leermeesteres is van kunst en wetenschap.